Mirësevini tek Aeg Sharr

AEG është kompani nga komuna e Sharrit (Dragashit) e cila merret me disa aktivitete.Aktiviteti kryesor dhe primar i kësaj kompanie është prodhimi i ambalazheve plastike të cilat kanë përdorim në mjekësi,farmaci industri kimike dhe argjendari.

Aeg Sharr

Klientët

QERTIFIKIMET