AEG SHARR

Është e çertifikuar me standardet

ISO 9001:2015

HACCP

Prodhimi i ambalazheve plastike për industri ushqimore dhe lloje te tjera te produkteve plastike